Výklad snů

20150621_161935_800

 

UT QUIT DOMINE RECESSISTI LONGEDESPICIS IN OPORTUNITATIBUS IN TRIBULATIONE

Jednou z alternativních metod, kterou má smysl v esoterické praxi více využívat, je výklad snů. Pravděpodobně dosud neexistuje jednoznačně spolehlivý návod, postup, jak sny správně vyložit. Nejznámější je výklad snů pomocí snářů. Výklad snů za pomocí snářů je přitom nejméně důvěryhodný. Sny jsou tak vysoce individuální záležitostí psychologie osobnosti, jako všechny naše prožitky, myšlenky, emoce, nápady, atd., že je nemůžeme automaticky vykládat opakovaně pro všechny lidi stejně, navíc podle nějakého jednoduchého mechanického systému. Není zrovna náhodou, že ani dnes nemohou psychologové či psychiatři diagnostikovat jednoduše všechny poruchy či potíže lidí. Takže pokud si chcete dobře vyložit sen, můžete na snáře v klidu zapomenout.

Dále pak tu máme symbolický výklad snů. Orientovat se v esoterické či hermetické symbolice nám může být hodně nápomocné, abychom sen dobře vyložili. Tato metoda je uznávaná za pravděpodobně nejstarší způsob výkladu snů. Já bych s tím tak úplně nesouhlasil, za nejstarší metodu považuji shodně jak symbolicky tak i intuitivní výklad snů. Kdybychom jsme se pořádně nad tím zamysleli, tak je to popravdě řečeno asi takto. Symbolicky výklad snů je s intuitivním výkladem zákonitě analogicky spojen a to znamená, že jsou oba dva stejně staré. Vlastně je nejde ani od sebe oddělit či členit. Je to jako nejde oddělit světlo od tmy. Vzájemně se propojují. Proč? Abychom mohli odpovědět musíme první porozumět, co vlastně symboly ve snech mohou být a proč se objevují ve snech vedle dalších informací v podobě emocí, barev atd. A také jak pracuje lidská psychika. To je to nejdůležitější.

Ohledně významu snů existuje více hypotéz, mně osobně se nejvíce potvrdilo tvrzení, že symbol ve snu může být informace přicházející z vnitřního psychického zdroje ať už tím zdrojem je podvědomí či intuice. Na druhou stranu je čistě symbolický výklad zakládající se na hermetických nebo archetypalních symbolech, které jsou pro všechny lidi stejné, také z vnitřního zdroje, tentokrát ale propojeného s ostatními lidmi jako společný vnitřní psychický zdroj lidstva. C.G. Jung tento zdroj nazval kolektivním nevědomím. Některé snové symboly a ideje jsou tak konstrukci tvarů z našeho individuálního podvědomí a intuice a mají význam jen pro konkrétného snícího, jiné symboly jsou pro všechny lidi stejné a pocházejí jakoby od nás všech, tzv. se na nich všichni podvědomě shodneme např. archetypy otce, matky atd..

V některých snech se nám např. zobrazují naše prožité vzpomínky, neboť jsou vyvolány pamětí. Všechno co jsme prožili, se nám může objevit ve snech.

V dalších snech se symboly stávají určitým schématem našich problémů, starostí, ať už je máme sami se sebou nebo pocházejí z vnějšího světa. Neboť tyto věci nedokážeme vždy zpracovat, snažíme se je vytěsnit, ale ony se neztratí zcela. Jsou potlačené do podvědomí, které v době spánku přebírá aktivitu nad vědomím. Podvědomí, na tyto nevyřešené problémy, starosti upozorňuje ať už svou osobitou individuální symbolikou nebo univerzální hermetickou a archetypální. Pořád je klíčem k jakékoliv snové symbolice zejména intuice protože dokáže pochopit a vysvětlit jakoukoliv snovou symboliku.

Poslední známou metodou nyní již vědeckou je analytický výklad snů. Kdybychom se trošku zamysleli nad postupem, který Sigmund Freud využíval ve svém výkladu snové symboly, tak je to opět vnitřní psychický zdroj individuální osobnosti. Své klienty nechával neomezeně hovořit o svých spontánních myšlenkách, nápadech, volně plynoucích ze sebe sama bez cenzury rozumu a vědomí tzv. asociace. Osobně mi to přijde, že se bránil tzv. nevědecké intuici, ale na druhou stranu se nemohl vyhnout tomu psychickému zdroji, ke kterému patří nejen spontánní myšlenky, volně plynoucí atd. ,, ale právě i ta intuice, která pracuje nezávisle na rozumu a vstupuje do myšlení.

Jak správně vyložit sny hledá lidstvo již od svého zrodu. Sny vždy byly a nadále budou nedílnou součástí našich životů. Člověk dokáže sen definovat, jako např.: „ Sny jsou výsledkem duševní činnosti během spánku ….“, ale vyložit ho správně a porozumět mu, to už tak snadné není. Lze to bez obav zařadit do umění. V laické veřejnosti je výklad snů i dnes stále chápán hlavně jako věštba a nahlížení do možné budoucnosti. V mantické metodě se ji odborně říká oneiromancie. Oneiros znamená sen a mancie nebo manteina věštba, proroctví, božská inspirace. Přesto již delší dobu je snaha porozumět snům a vyložit je cílem nejen pro esoteriky, ale i pro psychology. Z psychologů si nejlépe vedli zmiňovaní C.G. Jung a Sigmund Freud. Zvláště Sigmund Freud byl neuvěřitelně poctivý ve vědeckém bádání se sny. Chtěl jasné a ověřené důkazy. Všechny sny s klienty poctivě analyzoval a evidoval. C.G. Jung měl zase blíže k esoterice, to mu pomohlo např. objevovat a pracovat s archetypy a jejich významem. Proč se tak výborní psychologové věnovali právě i snům? A nejen oni, ale také i velcí filosofové jako např. Aristoteles nebo lékaři jako Hippokrates. Aristoteles byl z filozofů pravděpodobně nejspíš první, kdo přišel na zajímavou skutečnost, jak lze sen správně uchopit, a pracovat sním. Uvědomoval si, že sny je možné využít jako prostředek či pomůcku pro diagnostiku. Porozuměl dobře tomu, že zdraví je vzájemná harmonie těla a mysli. Hippokrates jeho poznání neopomenul a při diagnostikování a léčení nemocných sny hojně využíval.

Naše sny jsou tedy téma, které si jistě i dnes zaslouží svou pozornost. Pokud je dokážeme pravdivě přečíst a objasnit, stanou se našimi cennými pomocníky na životní cestě. Jak potom tyto informace využijeme v oblasti zdraví, štěstí, úspěchu a spokojenosti je už jen a jen na nás samotných. Můj výklad snů je založen na esoterických znalostech, osobním psychologickém umu či talentu a životních zkušenostech. Lidem jsem vyložil již velké množství snů a mou zpětnou vazbou je především jejich pozitivní reakce na výklady. Máte-li zájem nechat si u mě vyložit sen, ať je jakýkoliv bizardní či chaotický, napište mi. Každý sen má svůj význam a já sám nebo společně s Vámi ho objasníme.