Sny a osud

20141101_145053_800

 

Spolupracuji s astrologickou a věšteckou poradnou Zhttp://astrodom.cz/ , kde mám také své články.


SNY A OSUD  

Všichni se rodíme jako absolutní neználkové. Neumíme nic a vše se musíme učit od začátku. I opakovaně. Učit se musíme prostě celý život. Já esoteriku vnímám jako životní filosofii, kdy pracuji především sám na sobě a na svém osudu. Je to práce, která se může celkově promítnout na životním úspěchu, zdraví a spokojenosti. A to dokonce i v partnerské rovině, která není dnes vůbec jednoduchá. Navíc zasahuje do oblasti rodiny, kde jsou obvykle i děti. Doporučuji proto sledovat rubriku mistra Ravena Argoniho Sex versus Vztahy. Jsou tam podnětné rady, informace a zkušenosti, které nikde jinde neuvidíte. Jakmile se učíme  poznat sami sebe, ostatní, svět a realitu, kterou zastírá naše myšlení a fantazie, teprve tehdy můžeme lépe pracovat se svým osudem. A abychom nebyli jak se říká unášeni proudem, manipulováni davem nebo jednotlivci a dokázali se orientovat a pracovat ve spleti informací a energie, která je kolem nás i v nás, musíme i vhodným způsobem využívat své schopnosti. Zejména svou vlastní inteligenci, intuici a sílu vůle. Jsou to dary, které v osudu každého jednotlivce hrají významnou roli. Stejně tak musíme jít svému štěstí naproti. Jinak se kolo osudu nepohne tím správným směrem. Většinou. Kolik lidí dnes může mít pocit, že využívá dobře své schopnosti a příležitosti? Jak říká Raven Argoni, rozhodující jsou výsledky. Jen na nich lze vidět kde je cesta úspěšná a kde není. Pokud má někdo výsledky, ať už sportovní, studijní, obchodní nebo jakékoliv jiné, a navíc je dokáže i kdykoliv zopakovat, je to mistr. Od těchto lidí si klidně můžete nechat i poradit a i učit se od nich. U ostatních buďte raději opatrní. K esoterické filosofii můžeme zařadit např. astrologii, výklad tarotových karet, léčitelství, meditace, rituální magii, rituální tance, práci s kameny, rostlinami, ale i poradenství v oblasti výkladu snů a práci se sny. K práci na sobě a s osudem sny nevyhnutelně patří. O tom není pochyb. Každému z nás se zdají sny, ovšem ne každý si je pamatuje. Sám C.G.Jung tvrdil, že každý náš sen se dá využít jako výchozí bod na nekonečné cestě k sebeuvědomění. A že sny jsou vlastně materiál, náš osobní, jako průvodce a ukazatel na této cestě. Sny se zabývalo, ať už se jednalo o výklady snů nebo jakoukoliv jinou snovou práci, mnoho významných osobnosti. Např. filosof Aristoteles, lékař Hypokrates, nebo psychoterapeuti a lékaři Sigmund Freud a Carl Gustav Jung. Dále pak nespočet jiných více či méně známých osob. Není divu, že jsou sny pro nás na podvědomé úrovni opravdu atraktivní. Jsou pro nás totiž nesmírně důležité. Vzhledem k tomu, že se s nimi pracovalo a pracuje různě, nejsou úplně jednotná pojetí, ale pro naše praktické použití pro výklad snů si řekněme, že existují tzv. tři nejznámější druhy – metody výkladu snů. Známe snáře ať už to je egyptsko-perský a chaldejský apod., které měli fungovat jako mechanická šablona, jsou v současné praxi pro moderního člověka absolutně nefunkční. První nejznámější metoda výkladu snů za pomocí snářů je tak pro skutečného esoterika, který pracuje na sobě a se svým osudem, natolik smysluplná, jako kdyby si v noci nasadil na obličej sluneční brýle. Vykládal jsem sny již spoustě klientů a často to byli tak spletité i chaotické informace, že tajenku v jakémkoliv snáři byste prostě hledali marně. U výkladu snů a práce se sny si musíme uvědomit hlavně jednu podstatnou věc. Všichni jsme individuální neopakovatelné a jedinečné osobnosti. A tak i každý náš sen je ryze osobní, individuální a jedinečný a jeho psychický obsah – zprávu, není možné vykládat opakovaně. Svět snů postrádá logiku a racionalitu. Byť ji paradoxně i má. Alespoň podle mého pozorování. Všechno se odehrává na pomezí emocí a rozumu. A tuto hranici propojují nejlépe symboly. Druhá metoda výkladu snů není proto náhodou právě symbolický výklad snů. Ten se ovšem propojuje s tzv. intuitivním výkladem. Symboly jsou vlastně jazykem intuice. Proto  abyste mohli vykládat sny symbolicky, musíte mít schopnost vystihnout z každého symbolu všechny jeho přívlastky. Jinak řečeno dokázat vystihnout všechen jeho možný obsah. Dá se to i naučit, ale je lepší když tento dar máte. A jako třetí nejznámější metoda, je známý analytický výklad snů, kdy podle Sigmunda Freuda je sen královská cesta do nevědomí. Jak je o něm všeobecně známo, hodně se zaměřoval na sexuální sny. Pracoval s asociacemi. Volné představy klientu, bez cenzury a ty pak analyzoval. Sexuální sny jsou vůbec velice zajímavé téma. Stejně tak jako sny našich dětí. Později si něco o nich řekneme, popř. i vyložíme, jako o dalších snových absurditách, nočních můrách apod.. Jen pro doplnění. Carl Gustav Jung razil rčení, že sen není jen pouze individuální nevědomí, ale i nevědomí kolektivní. Bral sny jako cestu k našemu pravému Já. Měl za to, že smyslem výkladu snu není jejich interpretace, ale že objevíme něco v sobě. Myslím, že jeho tvrzení dává smysl a stojí za to o svých snech i meditovat. Můj výklad snů je založen na esoterickém klíči. Je to bod „0“, výchozí a nejvyšší bod vůbec a ten kdo se ho naučí používat v životě prakticky, si může prožívat extází s uvědoměním kdykoliv se mu zamane. Pozná také pravdu a stane se osvíceným. Kromě snů lze tento esoterický klíč najít necenzurovaný i v tarotu. U ostatních esoterických systému nabízených pro širokou veřejnost, je také, ale už jsou v něm více či méně zahrnuté prvky dogmat a osobní interpretace různých osob a zájmových skupin. A pokud ho chcete najít, musíte mít na to opravdu nadání a pečlivě oddělovat zrno od plevele. V rubrice SNY A OSUD vám budu vykládat Vaše sny, odpovídat na vaše dotazy a také publikovat články související s výkladem snů, s osudem a esoterikou. 

   Příklad výkladu snů: http://www.tao-rex.cz/orakulum.htm