Mantry

 

20150321_184502_800

 

Mantry jsou slabiky, slova nebo i celé věty, které jsou nabité velmi pozitivními vibracemi. Mají ohromnou duchovní sílu. Mohou se zpívat, recitovat nebo i psát. Také je lze odříkávat pouze v myšlenkách. Jsou to vlastně modlitby k jednotlivým bohům. Každému doporučuji, aby měl svou mantru. Získá tak pro sebe zdroj energie, inspirace a požehnání. 

Mantra by se měla recitovat denně. Jsou pochopitelně dny, kdy si člověk řekne, že nemá čas a někdy ho doopravdy i nemá. Pak by si měl mantru odříkat následující den. Kde je pevná vůle a motivace, tam se najde i čas a prostor. Jsou lidé, kteří jsou pracovně hodně vytíženi, ale i tak na svou mantru nezapomenou a odříkávají si ji např. jen v myšlenkách při cestě do práce a zpět. Při recitaci mantry je vhodné používat růženec tzv. džapa málu. Je na ní 108 korálek. Nejvhodnější jsou korálky Rudrakša, Tulasí nebo Bodhi, protože stejně jako kameny, vyzařují léčivou sílu, ale není to nutné.

Když jsem pracoval ve věznici, vězni používali např. korálky z chleba. Vymodelovali si z něho kuličky a ty si navlékli na provázek. Vydrželo jim to dlouho. Džapa mála je jen pomůcka, ale pokud je na ní odříkano určité množství manter, je to tzv. džapa mála sidhi, posvěcená mala. Energie do ní vložená se k vám vrací zpět. Existují určitá doporučení, jak se má při opakování manter postupovat. Např. že se mají používat korálky ze zmiňovaných posvátných stromů, dále že se má při posunování korálku používat ten a ten prst, že by se mantry měly opakovat na konkrétním místě atd.. To jsou pouze doporučení, navíc i u osvícených a praktikantů najdete rozdíly. Jinak držel džapu Budha, jinak ji držím já atd.. Výsledky jsou stejné.

Manter je nepřeberné množství. Nejznámější mantry jsou z Indie a Tibetu. Mantry se přesto používají i v jiných náboženstvích než je např. hinduismus nebo buddhismus. I v křesťanství a islámu se používají mantry. Mantry se zpívají po celém světě.

Za nejúčinnější a nejsilnější mantru je považována Gájatrí mantra. Je to védská mantra. Védy jsou staroindické posvátné spisy. Obsahují čtyři sbírky manter, hymnů a filosofických spisů. Véda znamená poznání, vědění. Bohyně Gájatrí je považována za matku Véd. Pokud si budete chtít vybrat nějakou mantru, která by Vás povzbuzovala a požehnala Vašemu životu a osudu, doporučuji Vám tuto mantru. Je esencí či ztělesněním všech božstev, ať už to jsou božstva moudrosti, luxus, štěstí, úspěchu, zdraví, rodiny, partnerství atd.. Například obsahuje energii populárního a oblíbeného boha Ganéši, odstraňovatele překážek, bohyně moudrosti Sarasvati, bohyně luxusu Lakšmí, boha lásky Kršny, boha spravedlnosti Rámy, boha jógy Šivy atd.. Gájatrí mantra by se měla recitovat alespoň dvakrát denně, ráno a večer. Pokud není čas, tak alespoň jednou. Pokud to zvládnete dvakrát, Vaše životy budou opravdu posvěceny.


MANTRA GÁJATRÍ

ÓM BHÚR BHÚVAH SVAH

TAT SAVITUR VARÉNJAM

BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI

DHIJÓ JÓNAH PRAČÓDAJÁT

 

Jinak vybrat si můžete jakoukoliv jinou mantru, Gájatrí mantru doporučuji hlavně z praktických důvodů. Je nejuniverzálnější. Navíc má blahodárný vliv na všechny živly v těle (oheň, voda, vzduch a zemi), protože její síla je síla Boha neboli Akašického principu.

Dále můžete používat tzv. námasmaranu neboli opakování Božího jména. Proč? Každý normální člověk chce být spokojený, úspěšný a zdraví. Ale to většinou nejde automaticky bez použití naší síly vůle a motivace. Už když se narodíme, potýkáme se zákonitě se dvěma nesnadnými úkoly. Hlavní je porozumět a zvládnout vlastní osobnost. Kolik lidí s tím má dnes problémy a není se čemu ani divit. Lidská psychika je ještě stále pro mnohé velká neznámá a jen ona samotná může být pro nás peklem nebo rájem. Musíme dobře poznat sebe sama, své slabé a silné stránky, rozvíjet a využívat své schopnosti, pracovat na sobě, abychom mohli posilovat sami sebe v konstruktivním směru našich osudů. Jen tak můžeme čelit vnitřním nepřátelům jako jsou např. deprese, sebepodceňování, agresivita, vztek, zloba, pýcha, žárlivost, závist atd..

Druhý nesnadný úkol je zvládnout svět. Jde především o informace se kterými denně přicházíme do styku. Dnes jsou mnohé informace chaotické, destruktivní a lživé. Tyto energie mají vliv na nás a tím i na náš osud. Otrávit člověka lze nejen jedem, chemickými zbraněmi, ale i informacemi a energii. Ať už ta energie vychází z nás nebo z venku.

Pokud chcete do svého osudu pozitivně zasahovat a časem ho třeba i s rozvahou ovládat, popř. se vyhnout chybám, neštěstím, pokud chcete rozvíjet svou duševní rovnováhu, poznání a mít úspěch, opakujte jedno z božích jmen. Chce to jen trpělivost, abyste sami poznali, jak opakovaní jména přináší výsledky. Boží jméno se opakuje tak, že při nádechu v myšlenkách řeknete „ÓM“ – je to první a věčný zvuk vesmíru. Při výdechu vyslovujte nahlas nebo v mysli jedno z Božích jmen, např. BUDHA, JEŽÍŠ KRISTUS, KRŠNA, GANÉŠA, GÁJATRI, atd.. Toto esoterické cvičení - meditaci, si budete opakovat několikrát za den a Váš život se pomalinku změní. Neznamená to ovšem, že se vyhnete všemu negativnímu a problémům, to ani není možné, svět a my lidé jsme toho prostě plní. Žijeme v době KALI JUGY tzv. temném věku. Je to věk, kdy převládá ve světě násilí, spory, extrémní negativita a nevědomost. Díky námasmaráně se ale naučíte tomu čelit. A zejména síla, která provázela bohy když byly na zemi, bude provázet i Vás. Sami poznáte, když budete vytrvalí, např. si budete něco v osudu přát, změnit, že Vám tyto jednoduché praktické metody mohou dopomoci k jejich realizaci. Nic snadnějšího už prostě není.