Tarot

20150629_192654_3_800

Cesta poznání až k osvícení prostřednictvím iniciace do Tarotu

Z esoterického hlediska můžeme „osvícení“ definovat jako spojení určitých informací a energie. Jinými slovy je to prožitek, poznání a zkušenost. V lidských rukou se osvícení obvykle projevuje tvořivě,  jako konstruktivní síla. Pokud ho člověk nabyde a žije podle něj, má z toho užitek celý život. V prvé řadě je ochráněn před nevědomosti. Z esoterického hlediska je nevědomost také spojení určité energie a informací. V lidských osudech se projevuje většinou zhoubně. Jako destruktivní síla. Jinými slovy, jsou to klamné představy o nás a o světě na jejichž základě chybně cítíme, myslíme a jednáme. Poznání je ukryté jak v hermetické a archetypální symbolice tak i ve slovech. Zprostředkovatelem na cestě poznání až k osvícení býval vždy mistr, který žáka inicioval. Přitom žák musel mít také svou vlastní kvalitu. Pokud jí neměl, mistra z něho nikdo neudělal. Jak je známo i Ježíš Kristus si pečlivě vybíral své žáky. Ve slovech přišlo na svět poznání v podobě učení Avatárů a ezoterních mistrů, ať už to byli mágové, jogíni, mystici nebo kabalisté. Byly sepsány knihy jako Bhagavadgíta a Sefer Jesirach, které v podstatě analogicky zjevují esoterická učení o stvoření světa a smyslu života. Poznání ukryté v symbolech má stejnou kvalitu a sílu jako sepsané slovy. Jeho zajímavou interpretací pro iniciaci je zejména Tarot. V podobě symboliky, je poznání přístupné i v jiných analogicky obdobných sestavách. Ukrývají se v těch náboženstvích, která jsou od ostatních více ezoterická, např. v Buddhismu a Hinduismu. Např. v Hinduismu jsou známa božstva Šivy, Parvátí a Ganéši. Dogmatičtí věřící, kteří nebyli nikdy iniciováni do významu symboliky těchto božstev, mohou klidně věřit i tomu, že kdysi dávno na zemi žil Gáneša, Bůh se sloní hlavou a byl strážcem a pánem života. Zasvěcený člověk bude ovšem dobře vědět, že jde pouze o ezoterní symboliku střežící tajemství k poznání. Obdobně také Tarot svou symbolikou obsahuje poznání o nás a životě. Nejdůležitější je velká arkána začínající kartou Blázna a končící kartou Světa. Velká arkána vyjadřuje Královskou cestu na níž můžeme dojít až k dokonalosti. Dokonalostí se rozumí hlavně to, že nalezneme své pravé Já, navážeme sami v sobě kontakt s Bohem. Jde o prvotní tvůrčí zdroj energie a informace v nás, který síly nebo slábne v závislosti na naší vůli a vědomí. Tento zdroj je i mimo nás, naprosto všude a ve všem. Následně pak můžeme poznat i to, že Bohem jsme vlastně i my sami. Je to dlouhá cesta. Všeobecně vedle hermetického významu lze tak tarot využít jako pomůcku pro mantiku – věštění, dále pro meditace a pro rituály. Pro hledajícího je smysluplné akceptovat skutečnost, že je v podstatě věčným žákem. Pravého mistrovství lze dosáhnout až za dlouho dobu. Obvykle to bývá na stáří nebo v pokročilém věku, protože energie a informace uvnitř nás a venku kolem nás vyžaduje ke zpracování a pochopení praxi a zkušenost. Je to vždy individuální.

Tarot a věštba

K čemu je dobrý výklad tarotových karet. Zejména k náhledu a inspiraci při utváření individuálního osudu. S osudem se pracuje každý den. Dokonce i v noci (sny, nápady, myšlenky). Jak se říká: „čert nikdy nespí“. A osud vlastně také ne. Aby jste se mohli nechat inspirovat pomocí tarotových karet, musíte jít za tím, kdo je vykládat opravdu umí. Měl by to být člověk takříkajíc povolaný. Co má za sebou nejen letité zkušenosti, úspěšné výsledky, ale současně o tarotu skutečně rozumí. Mohl bych v tomto směru doporučit Ravena Argoniho. Pokud se budete věnovat výkladu tarotu delší dobu prakticky, může vám být opravdu velkou pomocí, ať už v podobě inspirace, poradcem v osudu a stejně tak i při sebepoznávání.

Tarot a meditace

 

Meditace nad tarotovými kartami má svůj smysl. Při meditaci máte čas věnovat se pouze sami sobě. Už to samo o sobě je přínosné. Posilovat a rozvíjet harmonii, sílu klidu, pozitivní myšlení, sebepoznání, učit se slyšet a vnímat svůj vnitřní hlas - intuici atd.,  se vždy vyplatí. Nejen pro duši a tělo, ale také i pro osud. Pokud si k meditaci vezmete tarotové karty, můžete ze symboliky na kartách navíc získávat cenné informace a energii. Pro racionálně či vědecky myslícího člověka to může být až nesmyslné, ale z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tomu tak skutečně je. Jak je patrně mnohým jistě známo, vše co vnímáme smysly (zejména zrakem, sluchem a čichem), má vliv na naše myšlenky. A myšlenky mají vliv na naši osobnost, stejně jako mají vliv na osobnost pocity, cítění. Jde o prožívání. To co při kontaktu s tarotovými kartami cítíte, je energie a informace pradávné symboliky.Všechno nás ovlivňuje, jakákoliv informace, stejně tak energie např. ze slunce, potrava, voda, počasí, atd.. Tak i meditace nad tarotovými kartami velké arkány ovlivňuje zdraví a vítězství v životě. Pro meditaci je lepší vybrat si vždy jen jednu kartu na jeden den. A nad ní meditovat. Stačí 10 až 15 minut. Je dobré vést si k těmto meditacím i zápisky a postupně se k nim vracet. Např. si můžete poznamenat, co Vás při meditaci napadlo, i v průběhu dne, dále co jste prožívali atd. Zpráva – informace může být jak v podobě slova, pocitů, energie či symbolu. Možná, že díky těmto meditacím přijdete na něco čeho později využijete. Meditovat nad tarotovými kartami a osudem se určitě každému vyplatí.

 

Tarot a magie

 

Nad konkrétními účinky rituálů tarotové magie by se mohl každý inteligentní člověk zamyslet. Změnit realitu a osud k lepšímu je poměrné  náročné, ale možné to je. Stojí to čas a energii. Někdo, kdo je hodně silný, např. jako Herkules může realitu změnit poměrně rychle. I do jednoho týdne. Kdo tak silný není, tomu to bude trvat pravděpodobně delší dobu např. měsíce, někdy i rok a více. Avšak i to je úspěch, pro který se vyplatí bojovat. Rituály ovlivňují především nás samotné, posilují energii, motivaci a plány do budoucna. Tarotové karty mají velkou sílu pokud je použijete jako magický nástroj. Vyzkoušejte si rituál sami a uvidíte, co se ve Vašem osudu dá takto změnit k lepšímu.

 

Díky vlastní samostatné práci s tarotovými kartami, máte příležitost poodhalit tajemství nesdělitelné slovy. Je to právě několikrát zmiňované spojení informace s energii v symbolice tarotových karet, které má svou vibraci. Tento pocit musíte prožít individuálně, těžko je lze předávat slovy dále. Kdo ovládne slovo, zvuk a obraz, ovládne všechno.