Magie

 

20150430_232011_800

  DEUS  VIRTUTUM CONVERTE NOS ET OSTENDE FACIEM TUAM ET SALVI ERIMUS

O magii bylo napsáno tisíce spisů a knih, ať už naučných, románů, mýtických příběhů nebo pohádek. Není se vůbec čemu divit. Magie byla a stále je pro lidstvo tajemná  věda.  Někdy posvátná a ceněná, jindy nenáviděná a prokletá. V našem  evolučním vývoji  měla přesto ať už tak nebo tak vždy mimořádný význam.  Užívala se jak v době válek, tak v dobách míru, v dobách prosperity i v období nouze. Po všechny časy je užívána lidmi po celém světě,  chudými i bohatými. Zeptáte-li se domorodce či člověka z civilizace co je magie, každý si nějak dokáže představit co asi je, co je její smysl a obsah. Otázkou jenom zůstává  nakolik se kdo svou odpovědí  přiblíží více ke skutečné pravdě. Názory a stanoviska na obsah vědy magie a její terminologii, se odlišují. Je to pochopitelné. Každý kmen měl svou magii a stejně tak i každá kultura. Přesto obsah a poznání by měl být stejný popř. obdobný, pokud mluvíme o pravém poznání a využití pravé magické vědy. Např. na západě se užívá pro oheň, vodu, vzduch a zemi název živly. Pro změnu na východě název tatvy. V obou případech jde o jedny a ty samé síly. Tady je vše v pořádku. Zasvěcenci východu i západu se živly pracují. Ovšem pokud někdo začne do  magické vědy vkládat osobní fantazie, bludy, mystifikuje nejen sebe, ale i ostatní, pak je to ke škodě všech. Vzpomeňme na druhou světovou válku ve které opět magie zahrála stěžejní roli. Stačilo jen chybné pochopení hermetického proroctví a bludy party šílených osob, kteří měli pocit, že jsou vyvolení .

Pokud si koupíte naučnou knihu o magii, berte to vždy s nadhledem, a hlavně tak, že čtete pouze střípek z dávno rozbité mísy, téměř nedohledatelné,  tedy kousek z její bohaté univerzální základny. Tajemství pravé magie je neskutečně veliké a rozsáhlé. Nikdy nebyla záležitostí a zkušeností jediného člověka.  Navíc je mnoho informací skrytých, poměrně dost  tzv. i mezi řádky. Jako většinou každé tajemství.  A proto je magie záležitostí  zejména  individuální praxe, zkušeností a talentu, aby se předávané informace mohli využít. I v minulosti pro svou velkou moc nebyla přístupná široké veřejnosti. Případné zneužití mohlo mít pro všechny neblahý dopad. Patřila jako výsada obzvláště vyvoleným, kteří se jí učili v tajných školách či kruzích nebo byla předávána pouze z mistra na žáka. Pokud se rozhodnete magii opravdu věnovat, ať už po teoretické nebo i praktické stránce, je to nelehký běh na dlouhou trať vlastně na celý život. A jak už jsem řekl, nejdůležitější je při tom individuální studium, sbírání zkušeností a vlastní praxe. Ani pravý mistr Vám nebude nic platný, pokud si v praxi neověříte jak informace a síly ve vás a mimo vás působí.

Na závěr Vám dám dvě malá doporučení. První se týká autorů, kteří o magii psali nebo píší opravdu zasvěcené. První byl František Bardon. Napsal tři významná díla. Brána k opravdovému zasvěcení, Praxe magické evokace a Klíč k opravdové kabale.  Doporučuji každému kdo má o magii skutečný zájem získat kvalitní informace. Ze současných osobností je dalším Raven Argoni.  Napsal mimo jiného knihy Kniha Času, Magie Života, Magie Sexu. Astrální Magie a Věčný příběh. Jsou pravděpodobně i jiní autoři, ale není jich moc. Většinou se vzájemně ovlivňovali a nechali ovlivňovat. Byli to spíše přenašeči. A navíc  jejich díla důkladně neznám a tak je nemohu doporučit.

Druhá rada neméně podstatná věc. Než začnete magii skutečně studovat a praktikovat, poznávejte i svět a sami sebe. Takzvaná Davidova či Židovská hvězda je symbol, který se kdysi pradávno nazýval „LORVUS – Brána života“  a obsahoval příslib, které znamenal: „hodně se učit, poznávat svět, poznávat sebe sama, milovat Boha neboli pravdu a věřit v sebe. Pak budete mít naději pochopit magii hlouběji a život kolem sebe. A vyhnete se chybám, které mohu být velké a možná i nevratné.