Avatár

 

20150320_103649_800

 

VIDE QUONIAM MANDATA TUA DILEXI, DOMINE IN MISERICORDIA TUA VIVIFICA ME

 

Podle Bible je člověk zrozen k obrazu svého stvořitele. O vztahu Boha a člověka se nepíše jen v Tóře, Bibli popř. v Koránu. Psalo se o něm daleko dříve, např. v Ramajane nebo Bhagavadgítě. Téma Bůh a člověk nás tak provází celými našimi dějinami. Každý vidí Boha trochu odlišně. Jinak ho vidí např. křesťané jinak hinduisté, jinak indiáni a pohané atd. Dokonce i nevěřící materialisté mohou mít určitou představu či chápání Boha ať už v podobě přírody nebo Vesmíru. Kdybychom si měli vysvětlit význam slova „Bůh“ nalezneme nejpravděpodobnější význam jako „zářící dárce“. Je to ze sanskrtu, a od toho se dále odvozuje význam „bohatý, majetný“. Pokud se vrátíme opět k Bibli a výroku, že člověk je stvořen Bohem k jeho vlastnímu obrazu, logicky by to mělo znamenat, že stvořená bytost může disponovat vším, čím jeho stvořitel. Měla by mít vrozené stejné schopnosti a vlastnosti. Monoteistická náboženství by tuto úvahu mohla nazvat jako kacířskou, ale v některých polyteistických náboženstvích by to nikdo nepopíral. Rozdílný je i výklad života a smrti naši existence a celého smyslu bytí v jednotlivých náboženstvích. Jak všichni víme např. podle křesťanství máme jen jeden život a podle zásluh půjdeme po smrti buď do pekla nebo do nebe. Východní náboženství jsou více esoterická, ale je to hlavně proto, že tam nikdo násilně nezasahoval do nauky poslů. Věří se tam v reinkarnaci, převtělování duší a poslové se tam většinou těšili velké úctě. Nestalo se, aby svého posla např. ukřižovali nebo mu usekli hlavu. Všichni poslové byli zvěstovatelé Božích zákonů. Na západě byli všeobecně poslové zejména filosofové a mágové a někdy také tzv. svatí, kteří ovlivňovali běh společnosti a její celkový vývoj. Vzpomeňme na Sokrata, Aristotela a Platona. Na východě byli učitelé a poslové  jogíni či rišiové, kteří rovněž podporovali vývoj společnosti, ochotně se starali a pomáhali potřebným. Mezi skutečnými mistry západu a východu nebyl a není v podstatě žádný rozdíl. I když se třeba můžete dočíst, že východní mistři byli lepší, ale nebyli. Jen západ tyto lidi nijak nepodporoval jako na východě a navíc je dokonce pronásledoval a tak působili skrytě. Jogín a mág jsou v pravdě na tom stejně, protože se naučili rozumět a ovládat své psychické síly a síly přírody. Jinak řečeno poznali a realizovali v sobě Boha. Např. léčit, věštit, měnit osudy dokáže jak mág tak i jogín. Spirituální či esoterická centra jsou prakticky po celém světě. Někdy působí veřejně jindy skrytě. Smyslem snahy těchto osvícených osob ať už nazývají jakkoliv byla zejména snaha přiblížit se, poznat a sloužit Bohu. Proč Bohu? Protože všechno vlastně je o Bohu, celý vesmír, příroda, všechno živé i neživé. Nejen člověk. Ale člověk na rozdíl od ostatních podle pradávných nauk má výsadní postavení, které je zakotveno i v Bibli výrokem, že jako bytost je stvořen k obrazu svého stvořitele. Jako jediná bytost má totiž vrozené schopnosti a kvality v sobě Boha nalézt a rozvíjet. A to je vlastně celý smysl života. Najít a realizovat Boha. To může ovšem udělat jedině každý sám za sebe. Kdo se o to v průběhu svého života nesnaží, může se samozřejmě také rozvíjet, naučit se plno věcí, ale ten nejvyšší cíl a smysl života mu unikne. Jeho nabyté vědomí bude ohraničené. Mnoho skutečně inteligentních a významných lidí uznává, že existuje někdo či něco, co přesahuje jejich kvalitu. Nejednoduší příklad této pravdy je příroda a Vesmír. Určitě nejsou dílem náhodných sil a zákonů. Tolik krásných věcí a smysluplných musel někdo stvořit, musel to být architekt a tvůrce nepochopitelného a nezměrného vědomí. Tohoto nejvyššího vědomí přesto někdo dosáhl. Ten někdo je Avatár. Není přesně známo kolik jich je a v podstatě to není zase tak důležitá informace, ale významné je jejich učení a poselství. Avatáři jsou nejvyšší poslové, jsou  Bohem v lidském těle. Jejich vševědoucnost a všemohoucnost je skutečná. Ve svatých textech se uvádí, že by je nebyli schopni pochopit ani všichni současně žijící lidé na zemi. Avatár je reprezentací všech Božích zákonů. Vtěluje se do lidského těla, aby každý člověk mohl být Bohu tak blízko, aby se učil přímo od něj a seberealizoval se. Bible i jiné písma pamatují na to, že se nenarodí standardním způsobem, kdy muž oplodní ženu, ale vlivem určitého Božího zázraku, oplodnění Božím světlem. O Avatárech se můžete dočíst v knihách s východní tématikou převážně z indického kulturního prostředí. Na západě nejsou a prý i nikdy nebyly, protože tady by je zlikvidovali, jako dříve zlikvidovali Krista. Kristus je vlastně ale také svou podstatou Avatár. Našel pevné spojení s Bohem. Jak sám říkával : „Já a můj otec jsme jedno a to samé“ . Uměl a dokázal všechno, co uměli všichni Avatáři. Učení Avatárů má pro lidstvo rozsáhlý dopad. Podle véd se rodí pouze v době, kdy je na tom lidstvo nejhůře, v éře tzv. KALI JUGY. Je to éra násilí, materialismu a neschopnosti. Takže pokud máte zájem o esoteriku nebo jiné spirituální filozofie, doporučuji Vám, aby jste si něco přečetli i o učení Avatárů. Budete mít z toho jen prospěch. A pokud ne dnes nebo zítra, tak dříve či později ano. Jednou, až přijde čas, budete chtít více než jen jak si opatřit jídlo, šaty, zábavu, postavení, moc, bohatství atd.. Jednou až přijde čas, se Vám začnou pomalu otevírat klenotnice o kterých jste neměli ani ponětí. Jak řekl mesiáš: „ lidské oko neuvidí to, co stvořitel připravil pro ty jež ho milují“. V té době, která u každého člověka přichází individuálně, začne Vaše duše vidět a vnímat mnohem více než průměrný dav. Je to nesdělitelné. Je to extáze, která proniká celým tělem a psychikou, každým dnem více a více. Dá se to přirovnat k orgasmu celého těla a srdce. Za tím vším stojí láska a milost stvořitele. Pokud ji člověk za své zásluhy obdrží, má se skutečně na co těšit.